Nuôi dàn đề 36 số khung 3 ngày bất bại trên mọi mặt trận

NỘI DUNG BÀI VIẾT

Với những tay chơi chuyên nghiệp thì chắc hẳn không còn xa lạ với cách nuôi dàn đề 36 số khung 3 ngày. Còn với anh em mới nhập môn thì sao? Nếu bạn cũng quan tâm về phương pháp chơi lô đề này thì đừng vội lướt qua bài chia sẻ hôm nay nhé! Bí quyết chiến thắng ăn thưởng lớn nằm ngay tại đây.

Tham khảo kết quả về nuôi dàn đề 36 số khung 3 ngày 

Dưới đây chúng tôi sẽ thống kê và tổng hợp kết quả dàn đề 36 số khung 3 ngày trong khoảng thời gian gần đây nhất. Anh em cùng tham khảo để nuôi dàn hiệu quả cho những lần tiếp theo nhé!

 • Ngày 01/07/2022 – 03/07/2022: 21 22 23 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 36 37 40 41 43 45 47 48 50 52 53 54 56 57 58 59 60 61 62 63 64 67 68 có kết quả ăn đề 54 ngày 2.
 • Ngày 30/06/2022 – 02/07/2022: 21 22 23 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 36 37 38 39 43 45 47 48 51 52 53 54 56 57 58 59 60 61 62 63 64 67 68 có kết quả ăn đề 39 ngày 1.
 • Ngày 29/06/2022 – 01/07/2022: 21 22 23 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 36 37 38 39 43 45 47 48 51 52 53 54 55 57 58 59 90 91 92 93 94 95 96 có kết quả ăn đề 92 ngày 1.
 • Ngày 23/06/2022 – 25/06/2022: 20 21 22 23 25 26 27 28 30 31 34 36 37 39 50 51 52 53 54 56 57 58 59 60 61 63 65 68 69 90 91 92 93 94 95 96 có kết quả ăn đề 68 ngày 3.
 • Ngày 22/06/2022 đến 24/06/2022: 20 21 22 23 25 26 27 28 30 31 34 35 36 38 40 41 42 43 45 47 48 50 51 52 54 55 56 57 58 59 60 61 63 65 68 69 có kết quả ăn đề 46 ngày 1.
 • Ngày 18/06/2022 – 20/06/2022: 30 31 34 35 36 38 40 41 42 43 45 46 48 50 51 52 53 54 55 56 58 59 60 61 63 64 66 68 90 91 92 93 94 95 96 98 có kết quả ăn đề 90 ngày 1.
 • Ngày 16/06/2022 – 18/06/2022: 30 31 34 35 36 38 40 41 42 43 45 46 48 50 51 52 53 54 55 56 58 59 70 71 72 73 74 78 90 91 92 93 94 95 96 98 có kết quả ăn đề 74 ngày 2.
 • Ngày 15/06/2022 – 17/06/2022: 10 11 12 13 14 15 16 17 30 31 34 35 36 39 40 41 42 43 45 46 47 50 51 52 53 54 56 57 58 59 70 71 72 73 74 78 có kết quả ăn lô 16 ngày 1.
 • Ngày 12/06/2022 – 14/06/2022: 10 11 12 13 14 15 16 17 30 31 34 35 36 38 40 41 42 43 45 47 48 50 51 52 53 54 56 57 58 59 60 61 62 63 64 69 có kết quả ăn đề 62 ngày 3.
 • Ngày 11/06/2022 – 13/06/2022: 20 21 23 24 25 27 28 29 30 31 34 35 37 38 40 41 42 43 45 46 48 50 51 52 53 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 69 có kết quả ăn đề 24 ngày 1.
 • Ngày 10/06/2022 – 12/06/2022: 30 31 34 35 36 38 40 41 42 43 45 46 47 50 51 52 53 54 56 57 58 59 60 61 62 63 67 69 90 91 92 93 94 95 96 97 có kết quả ăn đề 91 ngày 1.
 • Ngày 06/06/2022 – 08/06/2022: 40 41 42 43 45 46 48 50 51 52 53 54 55 57 58 59 60 61 62 63 65 69 80 81 82 83 84 86 90 91 92 93 94 95 96 99 có kết quả ăn đề 84 ngày 1.
 • Ngày 05/06/2022 – 07/06/2022: 50 51 52 53 54 56 57 58 59 60 61 62 64 65 67 71 72 73 75 76 78 79 80 81 82 83 85 86 90 91 92 93 94 95 96 99 có kết quả ăn đề 79 ngày 1.
 • Ngày 04/06/2022 – 06/06/2022: 30 32 35 37 38 50 51 52 53 54 56 57 58 59 70 71 72 73 74 75 78 79 80 81 82 83 85 86 90 91 92 93 94 95 96 99 có kết quả ăn đề 32 ngày 1.
 • Ngày 02/06/2022 – 04/06/2022: 30 32 35 37 38 40 41 42 43 45 46 47 49 50 51 52 53 54 55 56 58 59 70 71 72 73 74 76 78 79 80 81 82 83 84 86 có kết quả ăn đề 42 ngày 2.

Thống kê kết quả dàn đề đầu

 • Ngày 30/06 – 02/07/2022: Dàn đề Đầu 4+ Đầu 9+ Đầu 8 + 70 + 71 + 72 + 73 + 74 + 75 có kết quả ăn đề 97.
 • Ngày 26/06 – 28/06/2022: Dàn đề Đầu 7+ Đầu 8+ Đầu 9 + 20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 có kết quả ăn đề 70.
 • Ngày 25/06 – 27/06/2022: Dàn đề Đầu 0+ Đầu 1+ Đầu 6 + 20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 có kết quả ăn đề 68.
 • Ngày 24/06 – 26/06/2022: Dàn đề Đầu 7+ Đầu 4+ Đầu 9 + 20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 có kết quả ăn đề 77.
 • Ngày 20/06 – 22/06/2022: Dàn đề Đầu 0+ Đầu 2+ Đầu 7 + 01 + 11 + 21 + 41 + 51 + 61 có kết quả ăn đề 08.
 • Ngày 19/06 – 21/06/2022: Dàn đề Đầu 4+ Đầu 9+ Đầu 3 + 03 + 13 + 23 + 43 + 53 + 63 có kết quả ăn đề 49.
 • Ngày 18/06 – 20/06/2022: Dàn đề Đầu 6+ Đầu 8+ Đầu 9 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 có kết quả ăn đề 90.
 • Ngày 15/06 – 17/06/2022: Dàn đề Đầu 0+ Đầu 5+ Đầu 7 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 có kết quả ăn đề 74.
 • Ngày 09/06 – 11/06/2022: Dàn đề Đầu 0+ Đầu 1+ Đầu 2 + 44 + 66 + 33 + 55 + 77 + 99 có kết quả ăn đề 24.
 • Ngày 07/06 – 09/06/2022: Dàn đề Đầu 4+ Đầu 6+ Đầu 8 + 00 + 22 + 33 + 55 + 77 + 99 có kết quả ăn đề 77.
 • Ngày 06/06 – 08/06/2022: Dàn đề Đầu 0+ Đầu 5+ Đầu 8 + 11 + 22 + 33 + 44 + 77 + 99 có kết quả ăn đề 84.
 • Ngày 04/06 – 06/06/2022: Dàn đề Đầu 1+ Đầu 5+ Đầu 7 + 00 + 22 + 33 + 44 + 88 + 99 có kết quả ăn đề 79.
 • Ngày 29/05 – 31/05/2022: Dàn đề : → Dàn đề Đầu 2+ Đầu 3+ Đầu 6 + 91 + 93 + 93 + 96 + 97 + 99 → ăn đề 25
 • Ngày 23/05 – 25/05/2022: Dàn đề Đầu 0+ Đầu 2+ Đầu 3 + 10 + 11 + 12 + 14 + 16 + 19 có kết quả ăn đề 09.
 • Ngày 22/05 – 24/05/2022: Dàn đề Đầu 0+ Đầu 4+ Đầu 5 + 09 + 29 + 69 + 79 + 89 + 99 có kết quả ăn đề 47.
 • Ngày 18/05 – 20/05/2022: Dàn đề Đầu 1+ Đầu 4+ Đầu 5 + 90 + 93 + 94 + 95 + 98 + 99 có kết quả ăn đề 49.
 • Ngày 15/05 – 17/05/2022: Dàn đề Đầu 3+ Đầu 5+ Đầu 7 + 90 + 93 + 94 + 95 + 98 + 99 có kết quả ăn đề 53.
 • Ngày 14/05 – 16/05/2022: Dàn đề Đầu 1+ Đầu 4+ Đầu 7 + 90 + 93 + 94 + 95 + 98 + 99 có kết quả ăn đề 75.
 • Ngày 13/05 – 15/05/2022: Dàn đề Đầu 2+ Đầu 3+ Đầu 7 + 80 + 83 + 84 + 85 + 88 + 89 có kết quả ăn đề 36.
 • Ngày 07/05 – 09/05/2022: Dàn đề Đầu 2+ Đầu 5+ Đầu 6 + 70 + 73 + 74 + 75 + 78 + 79 có kết quả ăn đề 59.
 • Ngày 07/05 – 09/05/2022: Dàn đề Đầu 3+ Đầu 4+ Đầu 6 + 80 + 83 + 84 + 85 + 88 + 89 có kết quả ăn đề 39.
 • Ngày 05/05 – 07/05/2022: Dàn đề Đầu 1+ Đầu 2+ Đầu 7 + 00 + 33 + 44 + 55 + 88 + 99 có kết quả ăn đề 16.
 • Ngày 02/05 – 04/05/2022: Dàn đề Đầu 1+ Đầu 6+ Đầu 8 + 22 + 33 + 44 + 55 + 77 + 99 có kết quả ăn đề 10.

Bí quyết nuôi dàn đề 36 số khung 3 ngày hiệu quả

Để chơi dàn đề 36 số khung 3 ngày bất bại trên mọi mặt trận thì anh em cần có cho mình một số bí quyết nhất định.

Có cách chơi hợp lý

Một trong những bí kíp đầu tiên là anh em nên lựa chọn cách đánh online để có thể nhận thưởng tối đa, giúp bạn có nhiều lợi nhuận hơn.

Bên cạnh đó, anh em có thể chọn tầm 5 – 10 con mà mình cảm thấy có khả năng nổ cao nhất để chơi. Cách chơi này sẽ giúp anh em ăn đậm hơn. Ngoài ra, đừng theo 4-5 ngày liên tục, hiệu quả về rất thấp.

Tài chính ổn định

Đây là yếu tố quan trọng mà anh em cần lưu ý khi chơi lô đề. Bạn phải đảm bảo mình có một nguồn vốn ổn định thì mới có thể tham gia nuôi dàn đề 36 số khung 3 ngày hiệu quả. Nếu như nguồn vốn quá eo hẹp thì khả năng bạn sẽ bị đứt đoạn khi nuôi dàn. 

Kiểm soát cuộc chơi 

Trong quá trình chơi lô đề, nếu như cảm thấy dàn đó không mang lại hiệu quả thì nhanh chóng tạo dàn mới để nuôi. Ngoài ra, nếu anh em nhận thấy vận xui đang vận vào mình thì cách an toàn nhất lúc này là anh em nên dừng lại. Nếu như cứ tiếp tục theo như vậy chỉ khiến anh em gặp nhiều rủi ro mất trắng hơn mà thôi.

Giữ tâm lý ổn định khi chơi

Khi chơi dàn đề, anh em phải có sự kiên trì và nhẫn nại để chờ ngày số nổ. Ngoài ra, các bạn còn phải luôn giữ cho mình tâm lý ổn định để có thể đưa ra những quyết định đúng đắn nhất. Đặc biệt chớ nên chơi lô đề trong khi tâm trạng của bạn đang buồn chán để tránh những sai lầm không đáng có.

Nhìn chung, tùy vào cách tính toán từ dàn đề 36 số khung 3 ngày mà bạn có thể chọn lựa cho mình những con số đẹp nhất để chơi. Tuy nhiên, anh em chỉ nên tham khảo để phục vụ cho việc chốt số của mình được hiệu quả hơn thôi nhé.

Lời kết

Hy vọng những chia sẻ trên của T68BET sẽ giúp bạn bắt số chính xác hơn trong dàn đề 36 số khung 3 ngày. Hiện nay, có khá nhiều cách soi cầu lô đề được chia sẻ và áp dụng phổ biến. Anh em hãy tìm kiếm và học hỏi phương pháp phù hợp nhất với mình để chơi đề hiệu quả hơn nhé!