Dàn đề 50 số khung 3 ngày bất bại dành cho lô thủ

NỘI DUNG BÀI VIẾT

Dàn đề 50 số khung 3 ngày là một trong những cách chơi lô đề giúp mang lại hiệu quả trúng cao dành cho các lô thủ. Để giúp anh em dễ dàng chốt số may mắn, chúng tôi sẽ đưa ra những con số đẹp nhất trong cách chơi dàn đề 50 số sau đây. Anh em có thể tham khảo để bản thân may mắn hơn khi tham gia loại hình trò chơi này nhé.

Soi câu dàn đề 50 số khung 3 ngày

 • Dàn đề đầu: 1 2 3 7 8 có kết quả ăn đề 25 ngày 1
 • Dàn đề đầu: 0 1 4 7 9 có kết quả ăn đề 12 ngày 2
 • Dàn đề đầu: 6 7 8 9 2 có kết quả ăn đề 90 ngày 1
 • Dàn đề đầu: 3 5 6 7 8 có kết quả ăn đề 54 ngày 2
 • Dàn đề đầu: 1 3 5 6 8 có kết quả ăn đề 39 ngày 3
 • Dàn đề đầu: 0 3 5 6 7 có kết quả ăn đề 71 ngày 1
 • Dàn đề đầu: 5 6 7 8 9 có kết quả ăn đề 70 ngày 1
 • Dàn đề đầu: 0 1 3 6 7 có kết quả ăn đề 68 ngày 2
 • Dàn đề đầu: 3 4 5 7 8 có kết quả ăn đề 46 ngày 1
 • Dàn đề đầu: 0 1 6 7 8 có kết quả ăn đề 71 ngày 1
 • Dàn đề đầu: 5 6 7 8 9 có kết quả ăn đề 74 ngày 3
 • Dàn đề đầu: 2 3 4 7 8 có kết quả ăn đề 24 ngày 2 
 • Dàn đề đầu : 5 7 4 8 9 có kết quả ăn đề 81 ngày 1 
 • Dàn đề đầu: 5 7 6 8 9 có kết quả ăn đề 77 ngày 1 
 • Dàn đề đầu: 4 5 6 7 8 có kết quả ăn đề 84 ngày 1 
 • Dàn đề đầu: 5 6 7 8 9 có kết quả ăn đề 79 ngày 2 
 • Dàn đề đầu: 4 6 7 8 9 có kết quả ăn đề 42 ngày 1 
 • Dàn đề đầu: 5 6 7 8 9 có kết quả ăn đề 68 ngày 1 
 • Dàn đề đầu: 0 3 7 4 5 có kết quả ăn đề 54 ngày 1 
 • Dàn đề đầu: 0 1 3 4 5 có kết quả ăn đề 28 ngày 1 
 • Dàn đề đầu: 3 4 5 6 7 có kết quả ăn đề 67 ngày 1
 • Dàn đề đầu: 0 1 3 5 6 có kết quả ăn đề 17 ngày 2
 • Dàn đề đầu: 2 4 5 7 8 có kết quả ăn đề 47 ngày 2
 • Dàn đề đầu: 3 9 6 7 8 có kết quả ăn đề 68 ngày 2
 • Dàn đề đầu: 3 5 6 7 8 có kết quả ăn đề 53 ngày 3
 • Dàn đề đầu: 2 4 5 7 8 có kết quả ăn đề 75 ngày 2
 • Dàn đề đầu: 9 3 5 7 8 có kết quả ăn đề 59 ngày 1
 • Dàn đề đầu: 2 3 5 7 8 có kết quả ăn đề 39 ngày 2
 • Dàn đề đầu: 0 1 3 7 8 có kết quả ăn đề 16 ngày 2
 • Dàn đề đầu: 2 3 5 7 8 có kết quả ăn đề 79 ngày 1
 • Dàn đề đầu: 6 7 8 9 0 có kết quả ăn đề 91 ngày 1
 • Dàn đề đầu: 7 1 2 3 8 có kết quả ăn đề 24 ngày 1
 • Dàn đề đầu: 0 1 2 3 4 có kết quả ăn đề 39 ngày 1
 • Dàn đề đầu: 0 1 2 3 5 có kết quả ăn đề 02 ngày 2
 • Dàn đề đầu: 0 1 2 3 4 có kết quả ăn đề 47 ngày 3
 • Dàn đề đầu: 5 1 2 3 8 có kết quả ăn đề 18 ngày 1
 • Dàn đề đầu: 0 1 2 3 9 có kết quả ăn đề 95 ngày 1
 • Dàn đề đầu: 5 6 7 8 9 có kết quả ăn đề 91 ngày 1
 • Dàn đề đầu: 2 3 4 5 7 có kết quả ăn đề 53 ngày 1
 • Dàn đề đầu: 5 6 7 8 9 có kết quả ăn đề 64 ngày 2
 • Dàn đề đầu: 2 6 7 8 9 có kết quả ăn đề 64 ngày 1
 • Dàn đề đầu: 3 5 7 8 6 có kết quả ăn đề 64 ngày 1
 • Dàn đề đầu: 2 3 5 7 8 có kết quả ăn đề 58 ngày 1
 • Dàn đề đầu: 5 6 7 8 9 có kết quả  ăn đề 69 ngày 1
 • Dàn đề đầu: 3 4 5 6 7 có kết quả ăn đề 45 ngày 1
 • Dàn đề đầu: 0 2 3 7 8 có kết quả ăn đề 38 ngày 3
 • Dàn đề đầu: 3 5 6 7 8 có kết quả  ăn đề 67 ngày 1
 • Dàn đề đầu: 3 5 7 6 9 có kết quả ăn đề 39 ngày 3
 • Dàn đề đầu: 3 5 7 8 9  có kết quả ăn đề 82 ngày 2
 • Dàn đề đầu: 0 1 2 5 7  có kết quả ăn đề 72 ngày 1
 • Dàn đề đầu: 4 5 6 7 8  có kết quả ăn đề 74 ngày 3
 • Dàn đề đầu: 2 4 7 8 9  có kết quả ăn đề 40 ngày 3
 • Dàn đề đầu: 4 5 6 7 8  có kết quả ăn đề 63 ngày 1
 • Dàn đề đầu: 3 5 7 8 9  có kết quả ăn đề 50 ngày 1
 • Dàn đề đầu: 4 5 6 7 8 có kết quả ăn đề 53 ngày 1
 • Dàn đề đầu: 4 5 7 8 9  có kết quả ăn đề 93 ngày 1
 • Dàn đề đầu: 3 5 7 8 9  có kết quả ăn đề 79 ngày 1
 • Dàn đề đầu: 0 1 6 8 9  có kết quả ăn đề 13 ngày 1
 • Dàn đề đầu: 3 4 6 8 9  có kết quả ăn đề 90 ngày 1
 • Dàn đề đầu: 3 5 7 8 9  có kết quả ăn đề 76 ngày 1
 • Dàn đề đầu: 0 1 2 5 7  có kết quả ăn đề 75 ngày 2
 • Dàn đề đầu: 2 3 4 5 6 có kết quả ăn đề 31 ngày 2
 • Dàn đề đầu: 3 4 6 7 8 có kết quả ăn đề 80 ngày 3
 • Dàn đề đầu: 5 6 7 8 9 có kết quả ăn đề 65 ngày 1
 • Dàn đề đầu: 4 8 5 6 7 có kết quả ăn đề 82 ngày 1
 • Dàn đề đầu: 3 8 5 6 7 có kết quả ăn đề 64 ngày 2
 • Dàn đề đầu: 3 4 5 6 7 có kết quả ăn đề 55 ngày 1
 • Dàn đề đầu: 2 6 7 8 9 có kết quả ăn đề 62 ngày 2
 • Dàn đề đầu: 3 5 7 8 9 có kết quả ăn đề 96 ngày 2
 • Dàn đề đầu: 0 1 5 7 9 có kết quả ăn đề 72 ngày 1
 • Dàn đề đầu: 5 6 7 8 9 có kết quả ăn đề 72 ngày 2
 • Dàn đề đầu: 4 5 6 7 8 có kết quả ăn đề 68 ngày 1
 • Dàn đề đầu: 3 5 7 8 9 có kết quả ăn đề 34 ngày 1
 • Dàn đề đầu: 2 3 4 5 6 có kết quả ăn đề 58 ngày 2
 • Dàn đề đầu: 5 6 7 8 9 có kết quả ăn đề 84 ngày 1
 • Dàn đề đầu: 4 5 6 7 8 có kết quả ăn đề 53 ngày 2
 • Dàn đề đầu: 3 5 6 7 8 có kết quả ăn đề 32 ngày 1
 • Dàn đề đầu: 3 5 7 8 9 có kết quả ăn đề 83 ngày 1
 • Dàn đề đầu: 5 6 7 8 9 có kết quả ăn đề 54 ngày 1
 • Dàn đề đầu: 3 4 5 6 7 có kết quả ăn đề 45 ngày 1
 • Dàn đề đầu: 5 6 7 8 9 có kết quả ăn đề 85 ngày 1
 • Dàn đề đầu: 3 4 5 6 7 có kết quả ăn đề 30 ngày 1
 • Dàn đề đầu 5 6 7 8 9 có kết quả ăn đề 84 ngày 1
 • Dàn đề đầu: 3 4 5 6 7 có kết quả ăn đề 41 ngày 1
 • Dàn đề đầu: 0 1 3 5 6 có kết quả ăn đề 31 ngày 1
 • Dàn đề đầu: 4 5 8 6 7 có kết quả ăn đề 45 ngày 2
 • Dàn đề đầu: 6 7 8 9 2 có kết quả ăn đề 69 ngày 1
 • Dàn đề đầu: 0 3 5 7 8 có kết quả ăn đề 57 ngày 1
 • Dàn đề đầu: 4 5 6 7 8 có kết quả ăn đề 61 ngày 1
 • Dàn đề đầu: 5 6 7 8 9 có kết quả ăn đề 94 ngày 1
 • Dàn đề đầu: 5 6 7 8 9 có kết quả ăn đề 76 ngày 3

Cách để lập ra dàn đề 50 số khung 3 ngày

Để chơi lô đề theo cách dàn đề 50 số khung 3 ngày, anh em cần theo dõi bảng KQXS để thống kê những số đầu và số đuôi xuất hiện với tần suất nhiều lần trong tháng. Sau đó, anh em lấy 5 số đầu nổ nhiều và 4 số đuôi nổ nhiều rồi ghép các số lại để tạo ra một dàn với 20 số. Thông thường, người chơi sẽ chọn 14 số đầu trong dãy có khả năng về cao nhất.

Dựa vào tổng đề của ngày hôm trước để lập dàn đề 50 số cho ngày hôm nay. Anh em thực hiện tính tổng đề và lập dàn đề tổng trên 10 và dưới 10, thực hiện lại 2 dàn số với nhau để ra dàn đề 50 số khung 3 ngày

Các bạn có thể sử dụng để soi cầu tạo dàn 50 số đánh quanh năm. Nếu thấy nuôi khung dàn đề không còn hiệu quả thì có thể tạo dàn đề mới để nuôi.

Kinh nghiệm soi cầu dàn đề 50 số khung 3 ngày hiệu quả

Phương pháp chơi dàn đề 50 số khung 3 ngày là cách chơi được khá nhiều game thủ lựa chọn. Bởi vì các lô thủ có thể lựa chọn ra 50 số cược liên tiếp trong vòng 3 ngày. Vậy để áp dụng phương pháp này mang lại hiệu quả cao, anh em cần lưu ý một số mẹo dưới đây.

 • Khi đã có cho mình dàn đề 50 số khung 3 ngày thì anh em cần có phương pháp nuôi khung sao cho hợp lý để đem về lợi nhuận cao nhất.
 • Không nên nuôi dàn đề với khung quá dài. Bởi vì nếu nuôi thời gian dài quá thì dàn đề sẽ không còn chuẩn xác nữa.
 • Người chơi nên làm mới dàn đề của mình sau một thời gian nhất định. Tuy nhiên, nếu thấy dàn 14 số vẫn mang lại hiệu quả thì nên giữ lại và làm mới với những dàn nào không hiệu quả.
 • Áp dụng thêm những cách soi cầu khác để tạo dàn 50 số mang đến sự may mắn cho mình nhất.

Lời kết

Với những thông tin được cung cấp trên đây,T68BET  hy vọng rằng anh em sẽ có thêm nhiều sự tham khảo về dàn đề 50 số khung 3 ngày chuẩn xác nhất. Chúc anh em gặp nhiều may mắn và trúng thật lớn với tỷ lệ thưởng cao nhất!