Dự đoán lô kép khung 2 ngày và gợi ý các bước thực hiện

NỘI DUNG BÀI VIẾT

Lô kép khung 2 ngày luôn là sự lựa chọn tuyệt vời của nhiều anh em lô thủ có nguồn vốn ít ỏi nhưng vẫn mong muốn được thắng lô, lấy tiền đầy túi. Ngay trong bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ giới thiệu đến bạn bảng thống kê lô kép khung 2 ngày mà bất kỳ ai cũng nên nắm rõ!

Nhận nuôi lô kép khung 2 ngày miễn phí

Với mục đích hỗ trợ lô kép khung 2 ngày giúp người chơi trong quá trình cá cược, các chuyên gia soi cầu đã tiến hành phân tích dữ liệu để đem đến một bộ lô kép khung 2 ngày chuẩn chỉnh và đảm bảo hiệu quả nhất.

Dự đoán lô kép khung 2 ngày chuẩn không cần chỉnh

 • Ngày 07/07 – 08/07/2022 Lô kép: 11 – 22→ Chờ KQ
 • Ngày 06/07 – 07/07/2022 Lô kép: 22 – 33 → Ăn lô 22×2
 • Ngày 04/07 – 05/07/2022 Lô kép: 33 – 00 → Trượt
 • Ngày 02/07 – 03/07/2022 Lô kép: 44 – 11 → Trượt
 • Ngày 01/07 – 02/07/2022 Lô kép: 77 – 99 → Ăn lô 77
 • Ngày 29/06 – 30/06/2022 Lô kép: 99 – 55 → Trượt
 • Ngày 27/06 – 28/06/2022 Lô kép: 22 – 11 → Ăn lô 22
 • Ngày 26/06 – 27/06/2022 Lô kép: 55 – 66 → Ăn lô 55
 • Ngày 25/06 – 26/06/2022 Lô kép: 99 – 55 → Ăn lô 99
 • Ngày 24/06 – 25/06/2022 Lô kép: 00 – 44 → Ăn lô 00
 • Ngày 22/06 – 23/06/2022 Lô kép: 11 – 00 → Trượt
 • Ngày 20/06 – 21/06/2022 Lô kép: 22 – 11 → Trượt
 • Ngày 19/06 – 20/06/2022 Lô kép: 77 – 22 → Ăn lô 77
 • Ngày 18/06 – 19/06/2022 Lô kép: 00 – 33 → Ăn lô 00
 • Ngày 17/06 – 18/06/2022 Lô kép: 44 – 33 → Ăn lô 44 33
 • Ngày 16/06 – 17/06/2022 Lô kép: 77 – 11 → Ăn lô 77
 • Ngày 14/06 – 15/06/2022 Lô kép: 33 – 45 → Trượt
 • Ngày 12/06 – 13/06/2022 Lô kép: 44 – 88 → Ăn lô 44
 • Ngày 10/06 – 11/06/2022 Lô kép: 99 – 44 → Ăn lô 44
 • Ngày 08/06 – 09/06/2022 Lô kép: 22 – 00 → Trượt
 • Ngày 06/06 – 07/06/2022 Lô kép: 00 – 88 → Ăn lô 88
 • Ngày 04/06 – 05/06/2022 Lô kép: 11 – 99 → Ăn lô 99
 • Ngày 02/06 – 03/06/2022 Lô kép: 22 – 77 → Trượt
 • Ngày 31/05 – 01/06/2022 Lô kép: 33 – 66 → Ăn lô 33
 • Ngày 29/05 – 30/05/2022 Lô kép: 44 – 55 → Ăn lô 44
 • Ngày 28/05 – 29/05/2022 Lô kép: 55 – 44 → Ăn lô 55
 • Ngày 24/05 – 25/05/2022 Lô kép: 66 – 33 → Trượt
 • Ngày 23/05 – 24/05/2022 Lô kép: 77 – 22 → Ăn lô 22
 • Ngày 22/05 – 23/05/2022 Lô kép: 33 – 66 → Ăn lô 33×2
 • Ngày 20/05 – 21/05/2022 Lô kép: 55 – 77 → Ăn lô 55
 • Ngày 18/05 – 19/05/2022 Lô kép: 77 – 33 → Trượt
 • Ngày 17/05 – 18/05/2022 Lô kép: 99 – 44 → Ăn lô 99
 • Ngày 15/05 – 16/05/2022 Lô kép: 00 – 55 → Ăn lô 00 77
 • Ngày 14/05 – 15/05/2022 Lô kép: 22 – 44 → Ăn lô 22
 • Ngày 13/05 – 14/05/2022 Lô kép: 44 – 33 → Ăn lô 44
 • Ngày 10/05 – 11/05/2022 Lô kép: 66 – 55 → Ăn lô 66
 • Ngày 09/05 – 10/05/2022 Lô kép: 88 – 99 → Ăn lô 88
 • Ngày 08/05 – 09/05/2022 Lô kép: 00 – 66 → Ăn lô 00
 • Ngày 06/05 – 07/05/2022 Lô kép: 11 – 44 → Trượt
 • Ngày 04/05 – 05/05/2022 Lô kép: 22 – 00 → Ăn lô 22
 • Ngày 02/05 – 03/05/2022 Lô kép: 44 – 33 → Trượt
 • Ngày 01/05 – 02/05/2022 Lô kép: 55 – 00 → Ăn lô 55
 • Ngày 27/04 – 28/04/2022 Lô kép: 66 – 99 → Ăn lô 66
 • Ngày 26/04 – 27/04/2022 Lô kép: 77 – 22 → Ăn lô 77 – 22
 • Ngày 24/04 – 25/04/2022 Lô kép: 88 – 45 → Trượt
 • Ngày 23/04 – 24/04/2022 Lô kép: 99 – 77 → Ăn lô 99
 • Ngày 21/04 – 22/04/2022 Lô kép: 33 – 55 → Trượt
 • Ngày 19/04 – 20/04/2022 Lô kép: 22 – 33 → Ăn lô 22
 • Ngày 18/04 – 19/04/2022 Lô kép: 11 – 44 → Ăn lô 44
 • Ngày 16/04 – 17/04/2022 Lô kép: 00 – 00 → Trượt
 • Ngày 15/04 – 16/04/2022 Lô kép: 33 – 55 → Ăn lô 55
 • Ngày 13/04 – 14/04/2022 Lô kép: 55 – 44 → Trượt
 • Ngày 11/04 – 12/04/2022 Lô kép: 88 – 99 → Trượt
 • Ngày 08/04 – 09/04/2022 Lô kép: 44 – 88 → Ăn lô 88×2
 • Ngày 07/04 – 08/04/2022 Lô kép: 33 – 77 → Ăn lô 33×2
 • Ngày 06/04 – 07/04/2022 Lô kép: 22 – 33 → Ăn lô 44
 • Ngày 04/04 – 05/04/2022 Lô kép: 88 – 77 → Ăn lô 88
 • Ngày 03/04 – 04/04/2022 Lô kép: 55 – 66 → Ăn lô 55 
 • Ngày 02/04 – 03/04/2022 Lô kép: 33 – 44 → Ăn lô 33
 • Ngày 31/03 – 01/04/2022 Lô kép: 11 – 88 → Ăn lô 11
 • Ngày 29/03 – 30/03/2022 Lô kép: 66 – 22→ Trượt
 • Ngày 28/03 – 29/03/2022 Lô kép: 00 – 99 → Ăn lô 00
 • Ngày 26/03 – 27/03/2022 Lô kép: 33 – 44 → Trượt
 • Ngày 24/03 – 25/03/2022 Lô kép: 55 – 22 → Ăn lô 55
 • Ngày 22/03 – 23/03/2022 Lô kép: 22 – 77 → Ăn lô 22
 • Ngày 20/03 – 21/03/2022 Lô kép: 33 – 66 → Trượt
 • Ngày 19/03 – 20/03/2022 Lô kép: 00 – 55 → Ăn lô 00
 • Ngày 17/03 – 18/03/2022 Lô kép: 55 – 22 → Trượt
 • Ngày 16/03 – 17/03/2022 Lô kép: 22 – 66 → Ăn lô 22
 • Ngày 14/03 – 15/03/2022 Lô kép: 66 – 00 → Trượt
 • Ngày 12/03 – 13/03/2022 Lô kép: 99 – 77 → Ăn lô 99×2
 • Ngày 10/03 – 11/03/2022 Lô kép: 33 – 66 → Ăn lô 33
 • Ngày 10/03 – 11/03/2022 Lô kép: 55 – 44 → Ăn lô 55
 • Ngày 08/03 – 09/03/2022 Lô kép: 77 – 22 → Ăn lô 77
 • Ngày 06/03 – 07/03/2022 Lô kép: 22 – 88 → Trượt
 • Ngày 04/03 – 05/03/2022 Lô kép: 66 – 77 → Ăn lô 66
 • Ngày 02/03 – 03/03/2022 Lô kép: 00 – 33 → Trượt
 • Ngày 28/02 – 01/03/2022 Lô kép: 88 – 22 → Ăn lô 88 22
 • Ngày 26/02 – 27/02/2022 Lô kép: 44 – 88 → Trượt
 • Ngày 22/02 – 23/02/2022 Lô kép: 66 – 77 → Ăn lô 66
 • Ngày 18/02 – 19/02/2022 Lô kép: 22 – 55 → Ăn lô 22
 • Ngày 17/02 – 18/02/2022 Lô kép: 55 – 22 → Ăn lô 55
 • Ngày 15/02 – 16/02/2022 Lô kép: 66 – 99 → Ăn lô 66
 • Ngày 14/02 – 15/02/2022 Lô kép: 88 – 77 → Ăn lô 88
 • Ngày 13/02 – 14/02/2022 Lô kép: 99 – 66 → Ăn lô 99
 • Ngày 11/02 – 12/02/2022 Lô kép: 22 – 55 → Trượt
 • Ngày 09/02 – 10/02/2022 Lô kép: 66 – 55→ Trượt
 • Ngày 07/02 – 08/02/2022 Lô kép: 77 – 22 → Ăn lô 77
 • Ngày 28/01 – 29/01/2022 Lô kép: 66 – 00 → Ăn lô 66
 • Ngày 27/01 – 28/01/2022 Lô kép: 77 – 33 → Ăn lô 77
 • Ngày 26/01 – 27/01/2022 Lô kép: 11 – 88 → Ăn lô 11 88
 • Ngày 24/01 – 25/01/2022 Lô kép: 66 – 33 → Ăn lô 66
 • Ngày 22/01 – 23/01/2022 Lô kép: 00 – 99 → Ăn lô 00×2
 • Ngày 20/01 – 21/01/2022 Lô kép: 44 – 33 → Ăn lô 44
 • Ngày 18/01 – 19/01/2022 Lô kép: 55 – 88 → Trượt
 • Ngày 17/01 – 18/01/2022 Lô kép: 66 – 22 → Ăn lô 66
 • Ngày 16/01 – 17/01/2022 Lô kép: 77 – 22 → Ăn lô 77
 • Ngày 15/01 – 16/01/2022 Lô kép: 88 – 55 → Ăn lô 88
 • Ngày 14/01 – 15/01/2022 Lô kép: 99 – 55 → Ăn lô 99
 • Ngày 12/01 – 13/01/2022 Lô kép: 66 – 77 → Trượt
 • Ngày 11/01 – 12/01/2022 Lô kép: 22 – 22 → Ăn lô 
 • Ngày 10/01 – 11/01/2022 Lô kép: 11 – 00 → Ăn lô 11
 • Ngày 06/01 – 07/01/2022 Lô kép: 55 – 77 → Trượt
 • Ngày 31/01 – 01/01/2022 Lô kép: 33 – 22 → Ăn lô 33×2
 • Ngày 30/12 – 31/12/2021 Lô kép: 66 – 77 → Ăn lô 66
 • Ngày 28/12 – 29/12/2021 Lô kép: 88 – 55 → Trượt
 • Ngày 27/12 – 28/12/2021 Lô kép: 99 – 22 → Ăn lô 99
 • Ngày 26/12 – 27/12/2021 Lô kép: 55 – 77 → Ăn lô 55×2
 • Ngày 24/12 – 25/12/2021 Lô kép: 22 – 00 → Ăn lô 00×2
 • Ngày 23/12 – 24/12/2021 Lô kép: 22 – 55 → Ăn lô 55
 • Ngày 22/12 – 23/12/2021 Lô kép: 99 – 11 → Ăn lô 11×2
 • Ngày 20/12 – 21/12/2021 Lô kép: 88 – 33 → Trượt
 • Ngày 18/12 – 19/12/2021 Lô kép: 44 – 00 → Trượt
 • Ngày 17/12 – 18/12/2021 Lô kép: 33 – 88 → Ăn lô 88×2
 • Ngày 15/11 – 16/12/2021 Lô kép: 55 – 11 → Trượt
 • Ngày 13/12 – 14/12/2021 Lô kép: 77 – 88 → Ăn lô 77
 • Ngày 12/12 – 13/12/2021 Lô kép: 88 – 55 → Ăn lô 88×2
 • Ngày 11/12 – 12/12/2021 Lô kép: 55 – 22 → Ăn lô 22
 • Ngày 10/12 – 11/12/2021 Lô kép: 77 – 99 → Ăn lô 77
 • Ngày 08/11 – 09/12/2021 Lô kép: 88 – 66 → Trượt
 • Ngày 07/12 – 08/12/2021 Lô kép: 88 – 55 → Ăn lô 55
 • Ngày 05/11 – 06/12/2021 Lô kép: 44 – 22 → Trượt
 • Ngày 03/12 – 04/12/2021 Lô kép: 66 – 88 → Ăn lô 66
 • Ngày 02/12 – 03/12/2021 Lô kép: 22 – 77 → Ăn lô 77
 • Ngày 30/11 – 01/12/2021 Lô kép: 77 – 44 → Trượt
 • Ngày 28/11 – 29/11/2021 Lô kép: 66 – 22 → Trượt
 • Ngày 26/11 – 27/11/2021 Lô kép: 77 – 99 → Ăn lô 99
 • Ngày 25/11 – 26/11/2021 Lô kép: 00 – 88 → Ăn lô 00
 • Ngày 24/11 – 25/11/2021 Lô kép: 99 – 66 → Ăn lô 99
 • Ngày 22/11 – 23/11/2021 Lô kép: 77 – 22 → Trượt
 • Ngày 21/11 – 22/11/2021 Lô kép: 66 – 88 → Ăn lô 88
 • Ngày 20/11 – 21/11/2021 Lô kép: 88 – 66 → Ăn lô 66
 • Ngày 18/11 – 19/11/2021 Lô kép: 33 – 22 → Trượt
 • Ngày 17/11 – 18/11/2021 Lô kép: 88 – 33 → Ăn lô 88
 • Ngày 16/11 – 17/11/2021 Lô kép: 88 – 44→ Ăn lô 44
 • Ngày 15/11 – 16/11/2021 Lô kép: 55 – 88 → Ăn lô 55
 • Ngày 13/11 – 14/11/2021 Lô kép: 77 – 66 → Trượt
 • Ngày 12/11 – 13/11/2021 Lô kép: 77– 44 → Ăn lô 44
 • Ngày 11/11 – 12/11/2021 Lô kép: 55 – 77 → Ăn lô 55
 • Ngày 10/11 – 11/11/2021 Lô kép: 66 – 55 → Ăn lô 55 – 66
 • Ngày 08/11 – 09/11/2021 Lô kép: 77 – 11 → Ăn lô 11*2
 • Ngày 06/11 – 07/11/2021 Lô kép: 88 – 55 → Ăn lô 55
 • Ngày 04/11 – 05/11/2021 Lô kép: 11 – 00 → Ăn lô 00
 • Ngày 03/11 – 04/11/2021 Lô kép: 66 – 77 → Ăn lô 77
 • Ngày 02/11 – 03/11/2021 Lô kép: 77 – 66 → Ăn lô 66
 • Ngày 31/10 – 01/11/2021 Lô kép: 33 – 22 → Ăn lô 33
 • Ngày 29/10 – 30/10/2021 Lô kép: 66 – 77 → Trượt
 • Ngày 27/10 – 28/10/2021 Lô kép: 99 – 66 → Trượt
 • Ngày 25/10 – 26/10/2021 Lô kép: 22 – 44 → Trượt
 • Ngày 22/10 – 23/10/2021 Lô kép: 44 – 33 → Ăn lô 44
 • Ngày 20/10 – 21/10/2021 Lô kép: 33 – 88 → Ăn lô 33
 • Ngày 18/10 – 19/10/2021 Lô kép: 88 – 44 → Trượt
 • Ngày 16/10 – 17/10/2021 Lô kép: 22 – 88 → Trượt
 • Ngày 14/10 – 15/10/2021 Lô kép: 44 – 22 → Trượt
 • Ngày 13/10 – 14/10/2021 Lô kép: 33 – 99 → Ăn lô 33*2 – 99*2
 • Ngày 12/10 – 13/10/2021 Lô kép: 00 – 66 → Ăn lô 00
 • Ngày 11/10 – 12/10/2021 Lô kép: 66 – 33 → Ăn lô 33
 • Ngày 09/10 – 10/10/2021 Lô kép: 33 – 77 → Trượt 77
 • Ngày 07/10 – 08/10/2021 Lô kép: 66 – 77 → Trượt 66 
 • Ngày 06/10 – 07/10/2021 Lô kép: 88 – 66 → Ăn lô 66
 • Ngày 04/10 – 05/10/2021 Lô kép: 44 – 22 → Ăn lô 22 
 • Ngày 02/10 – 03/10/2021 Lô kép: 22 – 33 → Trượt
 • Ngày 30/09 → 01/10/2021 Lô kép: 33 – 44 → Ăn lô 44
 • Ngày 28/09 → 29/09/2021 Lô kép: 22 – 55 → Ăn lô 22 
 • Ngày 26/09 → 27/09/2021 Lô kép: 77 – 33  → Ăn lô 33
 • Ngày 24/09 → 25/09/2021 Lô kép: 99 – 88→ Trượt
 • Ngày 22/09 → 23/09/2021 Lô kép: 22 – 55 → Trượt
 • Ngày 20/09 → 21/09/2021 Lô kép: 00 – 88→ Ăn lô 88
 • Ngày 18/09 → 19/09/2021 Lô kép: 11 – 33 → Trượt
 • Ngày 16/09 → 17/09/2021 Lô kép: 99 – 66 → Trượt
 • Ngày 13/09 → 14/09/2021 Lô kép: 22 – 44 → Ăn lô 44
 • Ngày 11/09 → 12/09/2021 Lô kép: 66 – 11 → Ăn lô 66
 • Ngày 10/09 → 11/09/2021 Lô kép: 44 – 33 → Ăn lô 33
 • Ngày 07/09 → 08/09/2021 Lô kép: 55 – 77→ Ăn lô 55
 • Ngày 05/09 → 06/09/2021 Lô kép: 88 – 44→ Trượt
 • Ngày 04/09 → 05/09/2021 Lô kép: 33 – 22 → Ăn lô 22
 • Ngày 03/09 → 04/09/2021 Lô kép: 44 – 88 → Ăn lô 44 
 • Ngày 02/09 → 03/09/2021 Lô kép: 55 – 99 → Ăn lô 99 
 • Ngày 01/09 → 02/09/2021 Lô kép: 33 – 11 → Ăn lô 11
 • Ngày 30/08 → 31/08/2021 Lô kép: 22  – 88 → Ăn lô 22
 • Ngày 28/08 → 29/08/2021 Lô kép: 11 – 44 → Trượt
 • Ngày 26/08 → 27/08/2021 Lô kép: 00 – 44 → Ăn lô 00
 • Ngày 24/08 → 25/08/2021 Lô kép: 66 – 88 → Trượt
 • Ngày 23/08 → 24/08/2021 Lô kép: 22 – 44 → Ăn lô 22
 • Ngày 21/08 → 22/08/2021 Lô kép: 88 – 55 → Ăn lô 88
 • Ngày 20/08 → 21/08/2021 Lô kép: 99 – 22 → Ăn lô 99
 • Ngày 19/08 → 20/08/2021 Lô kép: 44 – 66 → Ăn lô 44
 • Ngày 18/08 → 19/08/2021 Lô kép: 22 – 88 → Ăn lô 22 
 • Ngày 15/08 → 16/08/2021 Lô kép: 55 – 88 → Trượt
 • Ngày 13/08 → 14/08/2021 Lô kép: 33 – 88 → Ăn lô 33
 • Ngày 11/08 → 12/08/2021 Lô kép: 22 – 99→ Ăn lô 22 
 • Ngày 10/08 → 11/08/2021 Lô kép: 33 – 22 → Ăn lô 66 – 33×2
 • Ngày 08/08 → 09/08/2021 Lô kép: 44 – 99 → Ăn lô 99
 • Ngày 06/08 → 07/08/2021 Lô kép: 77 – 88 → Ăn lô 77
 • Ngày 04/08 → 05/08/2021 Lô kép: 33 – 11 → Trượt
 • Ngày 02/08 → 03/08/2021 Lô kép: 55 – 99 → Ăn lô 99
 • Ngày 01/08 → 02/08/2021 Lô kép: 77 – 88 → Ăn lô 88

Các dạng lô kép phổ biến và thịnh hành nhất hiện nay

Hiện nay, lô kép là một trong những hình thức soi cầu được nhiều người yêu thích vì tính đa dạng cực kỳ cao. Vậy có các dạng lô kép thường gặp nào?

 • Kép bằng: 00, 33, 55, 11, 22.
 • Kép lệch:23, 32, 45, 54, 87, 78.
 • Kép âm: 04, 14, 70, 07, 85, 58.

Lô kép khung 2 ngày có những ưu nhược điểm gì?

 • Ưu điểm: Là phương pháp lô kép khung 2 ngày chữa cháy cho những ai đang không biết đánh gì hôm nay. Hơn nữa, vốn bỏ ra cũng cực kỳ ít vì thế, có thể đảm bảo nguồn tài chính hết mức.
 • Nhược điểm: Không phù hợp với những ai không có tính kiên nhẫn. Lãi sẽ không nhiều và dễ gãy cầu.

Các bước thực hiện nuôi lô kép khung 2 ngày

 • Bước 1: Tìm và nhận dang các dấu hiệu của lô kép khung 2 ngày: Quan sát giải Đặc biệt. 
 • Bước 2: Tiến hành bắt lô kép nuôi khung 2 ngày.
 • Bước 3: Lô kép khung 2 ngày và cách vào tiền theo dạng 1:2. 1:3 và 1:5.

Lời kết

Lô kép khung 2 ngày mang đến cho người chơi nguồn lợi nhuận khổng lồ mà bất cứ ai cũng nên thử qua ít nhất một lần để có được những chiến thắng với vô vàn tiền cược cực lớn.