Lô kép nuôi khung 5 ngày và cách vào tiền thu lợi nhuận

NỘI DUNG BÀI VIẾT

Lô kép nuôi khung 5 ngày là một cách đánh lô quen thuộc của nhiều anh em, đặc biệt là những tân lô thủ mới “chập chững” bước chân vào giới lô đề. Ngay dưới đây, hãy cùng các chuyên gia soi cầu lô kép nuôi theo khung ngày và tham khảo cách bỏ vốn sao cho hợp lý nhất nhé!

Dự đoán kết quả soi cầu lô kép nuôi khung 5 ngày

Mỗi ngày, mỗi giờ chuyên trang soi cầu lô chúng tôi luôn cập nhật đầy đủ những thông tin mới một cách nhanh chóng và đầy đủ. Từ lô kép nuôi khung 5 ngày, song thủ lô/tứ thủ lô/bạch thủ lô nuôi khung 5 ngày,… bằng cách truy cập, bất kỳ người chơi nào cũng có thể tra cứu hoàn toàn miễn phí.

lo-kep-nuoi-khung-5-ngay

LÔ KÉP KHUNG 5 NGÀY

 • Ngày 02/07/2022 – 06/07/2022 nuôi khung 5 ngày: 77  → Chờ KQ
 • Ngày 28/06/2022 – 02/07/2022 nuôi khung 5 ngày: 66 → Ăn lô 66
 • Ngày 22/06/2022 – 26/06/2022 nuôi khung 5 ngày: 00 → Trượt
 • Ngày 19/06/2022 – 23/06/2022 nuôi khung 5 ngày: 55 → Ăn lô 55
 • Ngày 17/06/2022 – 21/06/2022 nuôi khung 5 ngày: 44 → Ăn lô 44
 • Ngày 15/06/2022 – 19/06/2022 nuôi khung 5 ngày: 33 → Ăn lô 33
 • Ngày 12/06/2022 – 16/06/2022 nuôi khung 5 ngày: 55 → Ăn lô 55
 • Ngày 10/06/2022 – 14/06/2022 nuôi khung 5 ngày: 11 → Ăn lô 11
 • Ngày 05/06/2022 – 09/06/2022 nuôi lô kép theo khung 5 ngày: 22 → Trượt
 • Ngày 02/06/2022 – 06/06/2022 nuôi khung 5 ngày: 66 → Ăn lô 66
 • Ngày 31/05/2022 – 04/06/2022 nuôi khung 5 ngày: 22 → Ăn lô 22
 • Ngày 30/05/2022 – 03/06/2022 nuôi khung 5 ngày: 88 → Ăn lô 88
 • Ngày 26/05/2022 – 30/05/2022 nuôi khung 5 ngày: 33 → Ăn lô 33×2
 • Ngày 21/05/2022 – 25/05/2022 nuôi khung 5 ngày: 99 → Trượt
 • Ngày 16/05/2022 – 20/05/2022 nuôi khung 5 ngày: 66 → Trượt
 • Ngày 02/05/2022 – 06/05/2022 nuôi khung 5 ngày: 44 → Ăn lô 44
 • Ngày 29/04/2022 – 03/04/2022 nuôi khung 5 ngày: 99 → Ăn lô 99×3
 • Ngày 25/04/2022 – 29/04/2022 nuôi khung 5 ngày: 77 → Ăn lô 77
 • Ngày 17/04/2022 – 21/04/2022 nuôi khung 5 ngày: 77 → Ăn lô 77
 • Ngày 12/04/2022 – 16/04/2022 nuôi khung 5 ngày: 55 → Ăn lô 55
 • Ngày 11/04/2022 – 15/04/2022 nuôi khung 5 ngày: 44 → Ăn lô 44
 • Ngày 09/04/2022 – 13/04/2022 nuôi khung 5 ngày: 22 → Ăn lô 22
 • Ngày 07/04/2022 – 11/04/2022 nuôi khung 5 ngày: 11 → Ăn lô 11
 • Ngày 06/04/2022 – 10/04/2022 nuôi khung 5 ngày: 99 → Ăn lô 99
 • Ngày 04/04/2022 – 08/04/2022 nuôi khung 5 ngày: 22 → Ăn lô 22×2
 • Ngày 30/04/2022 – 03/04/2022 nuôi khung 5 ngày: 33 → Ăn lô 33
 • Ngày 25/03/2022 – 29/03/2022 nuôi khung 5 ngày: 55 → Trượt
 • Ngày 22/03/2022 – 26/03/2022 nuôi khung 5 ngày: 66 → Ăn lô 66
 • Ngày 18/03/2022 – 22/03/2022 nuôi khung 5 ngày: 88 → Ăn lô 88
 • Ngày 15/03/2022 – 19/03/2022 nuôi khung 5 ngày: 33 → Ăn lô 33
 • Ngày 10/03/2022 – 14/03/2022 nuôi khung 5 ngày: 00 → Trượt
 • Ngày 07/03/2022 – 11/03/2022 nuôi khung 5 ngày: 00 → Ăn lô 00
 • Ngày 02/03/2022 – 06/03/2022 nuôi khung 5 ngày: 22 → Trượt
 • Ngày 01/03/2022 – 05/03/2022 nuôi khung 5 ngày: 55 → Ăn lô 55
 • Ngày 24/02/2022 – 28/02/2022 nuôi khung 5 ngày: 33 → Trượt
 • Ngày 22/02/2022 – 26/02/2022 nuôi khung 5 ngày: 00 → Ăn lô 00
 • Ngày 17/02/2022 – 22/02/2022 nuôi khung 5 ngày: 11 → Ăn lô 11
 • Ngày 14/02/2022 – 18/02/2022 nuôi khung 5 ngày: 77 → Ăn lô 77
 • Ngày 13/02/2022 – 17/02/2022 nuôi khung 5 ngày:11 → Ăn lô 11×2
 • Ngày 08/02/2022 – 12/02/2022 nuôi khung 5 ngày: 66 → Trượt
 • Ngày 07/02/2022 – 11/02/2022 nuôi khung 5 ngày: 33 → Ăn lô 33
 • Ngày 22/01/2022 – 26/01/2022 nuôi khung 5 ngày: 55 → Ăn lô 55
 • Ngày 17/01/2022 – 21/01/2022 nuôi khung 5 ngày: 33 → Ăn lô 33
 • Ngày 16/01/2022 – 20/01/2022 nuôi khung 5 ngày: 99 → Ăn lô 99
 • Ngày 13/01/2022 – 17/01/2022 nuôi khung 5 ngày: 44 → Ăn lô 44
 • Ngày 12/01/2022 – 16/01/2022 nuôi khung 5 ngày: 77 → Ăn lô 77
 • Ngày 10/01/2022 – 14/01/2022 nuôi khung 5 ngày: 00 → Ăn lô 00
 • Ngày 07/01/2022 – 11/01/2022 nuôi khung 5 ngày: 22 → Ăn lô 22
 • Ngày 06/01/2022 – 10/01/2022 nuôi khung 5 ngày: 33 → Ăn lô 33
 • Ngày 01/01/2022 – 05/01/2022 nuôi khung 5 ngày: 44 → Trượt
 • Ngày 31/12/2021 – 04/01/2022 nuôi khung 5 ngày: 77 → Ăn lô 77
 • Ngày 30/12/2021 – 03/01/2022 nuôi khung 5 ngày: 33 → Ăn lô 33
 • Ngày 28/12/2021 – 01/01/2022 nuôi khung 5 ngày: 11 → Ăn lô 11
 • Ngày 24/12/2021 – 28/12/2021 nuôi khung 5 ngày: 66 → Ăn lô 66
 • Ngày 20/12/2021 – 24/12/2021 nuôi khung 5 ngày: 00 → Ăn lô 00
 • Ngày 19/12/2021 – 23/12/2021 nuôi khung 5 ngày: 66 → Ăn lô 66
 • Ngày 17/12/2021 – 21/12/2021 nuôi khung 5 ngày: 77 → Ăn lô 77×2
 • Ngày 12/12/2021 – 16/12/2021 nuôi khung 5 ngày: 00 → Trượt
 • Ngày 11/12/2021 – 15/11/2021 nuôi khung 5 ngày: 99 → Ăn lô 99
 • Ngày 10/12/2021 – 14/11/2021 nuôi khung 5 ngày: 22 → Ăn lô 22
 • Ngày 09/12/2021 – 13/11/2021 nuôi khung 5 ngày: 44 → Ăn lô 44×2
 • Ngày 04/12/2021 – 08/12/2021 nuôi khung 5 ngày: 00 → Trượt
 • Ngày 29/11/2021 – 03/12/2021 nuôi khung 5 ngày: 11 → Trượt
 • Ngày 18/11/2021 – 22/11/2021 nuôi khung 5 ngày: 22 → Ăn lô 22
 • Ngày 17/11/2021 – 21/11/2021 nuôi khung 5 ngày: 33 → Ăn lô 33
 • Ngày 12/11/2021 – 16/11/2021 nuôi khung 5 ngày: 55 → Ăn lô 55
 • Ngày 11/11/2021 – 15/11/2021 nuôi khung 5 ngày: 99 → Ăn lô 99
 • Ngày 10/11/2021 – 14/11/2021 nuôi khung 5 ngày: 55 → Ăn lô 55
 • Ngày 09/11/2021 – 13/11/2021 nuôi khung 5 ngày: 66→ Ăn lô 66×3
 • Ngày 04/11/2021 – 08/11/2021 nuôi khung 5 ngày: 44 → Ăn lô 44
 • Ngày 03/11/2021 – 07/11/2021 nuôi khung 5 ngày: 55 → Ăn lô 55
 • Ngày 31/10/2021 – 04/11/2021 nuôi khung 5 ngày: 11 → Ăn lô 11*2
 • Ngày 28/10/2021 – 01/11/2021 nuôi lô kép theo khung 5 ngày: 22 → Ăn lô 22
 • Ngày 27/10/2021 – 31/10/2021 nuôi khung 5 ngày: 00 → Ăn lô 00
 • Ngày 22/10/2021 – 26/10/2021 nuôi khung 5 ngày: 77 → Trượt
 • Ngày 21/10/2021 – 25/10/2021 nuôi khung 5 ngày: 99 → Ăn lô 99
 • Ngày 16/10/2021 – 20/10/2021 nuôi khung 5 ngày: 11 → Trượt
 • Ngày 13/10/2021 – 17/10/2021 nuôi khung 5 ngày: 55 → Ăn lô 55
 • Ngày 12/10/2021 – 16/10/2021 nuôi khung 5 ngày: 77 → Ăn lô 77
 • Ngày 07/10/2021 – 11/10/2021 nuôi khung 5 ngày: 11 → Trượt
 • Ngày 05/10/2021 – 09/10/2021 nuôi khung 5 ngày: 22 → Ăn lô 22
 • Ngày 30/09/2021 – 04/10/2021 nuôi khung 5 ngày: 00 → Trượt
 • Ngày 28/09/2021 – 02/10/2021 nuôi khung 5 ngày: 66 → Ăn lô 66
 • Ngày 25/09/2021 – 29/09/2021 nuôi khung 5 ngày: 33 → Ăn lô 33
 • Ngày 23/09/2021 – 27/09/2021 nuôi khung 5 ngày: 22 → Ăn lô 22
 • Ngày 18/09/2021 – 22/09/2021 nuôi khung 5 ngày: 44 → Trượt
 • Ngày 16/09/2021 – 20/09/2021 nuôi khung 5 ngày: 00 → Ăn lô 00
 • Ngày 11/09/2021 – 15/09/2021 nuôi khung 5 ngày: 11 → Trượt
 • Ngày 10/09/2021 – 14/09/2021 nuôi khung 5 ngày: 22 → Ăn lô 22
 • Ngày 06/09/2021 – 10/09/2021 nuôi khung 5 ngày: 33 → Ăn lô 33
 • Ngày 01/09/2021 – 05/09/2021 nuôi khung 5 ngày: 99 → Trượt
 • Ngày 31/08/2021 – 04/09/2021 nuôi khung 5 ngày: 77 → Ăn lô 77
 • Ngày 30/08/2021 – 03/09/2021 nuôi khung 5 ngày: 22 → Ăn lô 22×3
 • Ngày 25/08/2021 – 29/08/2021 nuôi khung 5 ngày: 33 → Trượt
 • Ngày 20/08/2021 – 24/08/2021 nuôi khung 5 ngày: 11 → Trượt
 • Ngày 18/08/2021 – 22/08/2021 nuôi khung 5 ngày: 99 → Ăn lô 99
 • Ngày 13/08/2021 – 17/08/2021 nuôi khung 5 ngày: 88 → Ăn lô 88
 • Ngày 11/08/2021 – 15/08/2021 nuôi khung 5 ngày: 00 → Ăn lô 00

Gợi ý cách vào tiền tốt nhất với lô kép nuôi khung 5 ngày

Để lô kép nuôi khung 5 ngày có tỷ lệ chiến thắng cao, bất cứ người chơi nào cũng nên đầu tư theo hình thức 1:2:4:8:20. Đây là cách mà bạn có thể kiếm được lợi nhuận khổng lồ ngay khi chiến thắng, hãy cùng chúng tôi theo dõi ví dụ chi tiết nhất ngay dưới đây để hiểu rõ hơn về phương pháp này:

Ví dụ: Người chơi đầu tư với số tiền là 8.400.000 VNĐ tương đương với 350 điểm. Dựa vào hình thức vào tiền 1:2:4:8:20 thì ta có thể chia thành 5 phần gồm có: 10 điểm, 20 điểm, 40 điểm, 80 điểm và 200 điểm. Đặc biệt, lô thủ sẽ đánh trong vòng 5 ngày:

Ngày 1: Anh em đánh 10 điểm, nếu thắng thì ăn 760.000 VNĐ, nếu thua thì lỗ 230.000 VNĐ. 

Ngày 2: Anh em đánh tiếp 20 điểm, nếu thắng thì ăn 1.290.000 VNĐ, nếu thua thì lỗ 690.000 VNĐ.

Ngày 3: Anh em đánh tiếp 40 điểm, nếu thắng thì ăn 2.350.000 VNĐ, nếu thua thì lỗ 1.610.000 VNĐ.

Ngày 4: Anh em đánh tiếp 80 điểm, nếu thắng thì ăn 4.470.000 VNĐ, nếu thua thì lỗ 3.450.000 VNĐ.

Ngày 5: Anh em đánh tiếp 200 điểm, nếu thắng thì ăn 11.750.000 VNĐ.

lo-kep-nuoi-khung-5-ngay

Lời kết

Bên cạnh dàn đề 10 số thì lô kép nuôi khung 5 ngày tại t68bet casino cũng mang đến cho người chơi những ưu điểm cực kỳ hấp dẫn. Dù có kinh nghiệm hay không thì anh em cũng có thể dễ dàng chiến thắng nhờ hình thức dự đoán kết quả xổ số này.