Soi cầu dàn đề 60 số chuẩn xác đánh liền ngay hôm nay

NỘI DUNG BÀI VIẾT

Soi cầu dàn đề 60 số chuẩn xác đánh liền ngay hôm naySoi cầu dàn đề 60 số là một trong những bí quyết bắt cầu với tỷ lệ giành chiến thắng khá cao. Để giúp anh em tìm ra con số may mắn một cách nhanh chóng và chuẩn xác, chúng tôi xin chia sẻ một số phương pháp bắt dàn đề 60 số hiệu quả ngay dưới đây.

Soi cầu dàn đề 60 số chuẩn xác chơi quanh năm

 • Ngày 05/7/2022 dàn đề: 0 1 3 5 8 9 có kết quả ăn đề 04  
 • Ngày 04/7/2022 dàn đề: 0 1 3 5 7 9 có kết quả ăn đề 39
 • Ngày 03/7/2022 dàn đề: 2 3 4 5 7 9 có kết quả ăn đề 90
 • Ngày 02/7/2022 dàn đề: 0 1 5 6 7 8 có kết quả ăn đề 54 
 • Ngày 01/7/2022 dàn đề: 1 2 4 6 8 9 có kết quả ăn đề 97
 • Ngày 29/6/2022 dàn đề: 1 2 5 6 7 9 có kết quả ăn đề 92 
 • Ngày 28/6/2022 dàn đề: 1 2 4 7 8 9 có kết quả ăn đề 49
 • Ngày 26/6/2022 dàn đề: 2 3 4 5 7 8 có kết quả ăn đề 70 
 • Ngày 25/6/2022 dàn đề: 0 1 5 6 7 9 có kết quả ăn đề 68
 • Ngày 24/6/2022 dàn đề: 0 1 2 4 7 9 có kết quả ăn đề 77
 • Ngày 23/6/2022 dàn đề: 0 2 4 6 7 9 có kết quả ăn đề 40
 • Ngày 22/6/2022 dàn đề: 2 3 4 5 7 8 có kết quả ăn đề 46  
 • Ngày 20/6/2022 dàn đề: 0 1 2 3 4 7 có kết quả ăn đề 08
 • Ngày 18/6/2022 dàn đề: 3 4 6 7 8 9 có kết quả ăn đề 90
 • Ngày 17/6/2022 dàn đề: 0 4 5 6 7 8 có kết quả ăn đề 74
 • Ngày 15/6/2022 dàn đề: 1 2 3 5 6 9 có kết quả ăn đề 16 
 • Ngày 13/6/2022 dàn đề: 0 1 2 3 8 9 có kết quả ăn đề 27
 • Ngày 11/6/2022 dàn đề: 0 1 2 4 5 8 có kết quả ăn đề 24
 • Ngày 10/6/2022 dàn đề: 0 1 4 6 8 9 có kết quả ăn đề 91
 • Ngày 09/6/2022 dàn đề: 1 4 5 7 8 9 có kết quả ăn đề 81
 • Ngày 07/6/2022 dàn đề: 0 1 2 3 5 9 có kết quả ăn đề 25
 • Ngày 06/6/2022 dàn đề: 0 2 6 7 8 9 có kết quả ăn đề 84
 • Ngày 05/6/2022 dàn đề: 0 2 3 6 7 8 có kết quả ăn đề 79
 • Ngày 04/6/2022 dàn đề: 1 2 3 4 5 6 có kết quả ăn đề 32
 • Ngày 02/6/2022 dàn đề: 1 2 3 4 5 6 có kết quả ăn đề 68 
 • Ngày 01/6/2022 dàn đề: 0 1 3 6 8 9 có kết quả ăn đề 18 
 • Ngày 31/5/2022 dàn đề: 0 2 4 6 8 9 có kết quả ăn đề 25
 • Ngày 30/5/2022 dàn đề: 0 1 3 5 8 9 có kết quả ăn đề 12 
 • Ngày 29/5/2022 dàn đề: 0 3 5 6 8 9 có kết quả ăn đề 54
 • Ngày 27/5/2022 dàn đề: 1 3 4 5 6 7 có kết quả ăn đề 67
 • Ngày 26/5/2022 dàn đề: 0 1 5 6 7 9 có kết quả ăn đề 17
 • Ngày 25/5/2022 dàn đề: 0 1 3 4 7 8 có kết quả ăn đề 09
 • Ngày 24/5/2022 dàn đề: 1 4 5 7 8 9 có kết quả ăn đề 18
 • Ngày 22/5/2022 dàn đề: 0 1 3 4 5 8 có kết quả ăn đề 47
 • Ngày 18/5/2022 dàn đề: 0 1 2 4 5 6 có kết quả ăn đề 49
 • Ngày 16/5/2022 dàn đề: 0 1 4 5 6 9 có kết quả ăn đề 13
 • Ngày 15/5/2022 dàn đề: 0 2 4 5 7 8 có kết quả ăn đề 49 
 • Ngày 13/5/2022 dàn đề: 0 1 3 5 8 9 có kết quả ăn đề 36
 • Ngày 10/5/2022 dàn đề: 0 2 4 6 8 9 có kết quả ăn đề 06
 • Ngày 08/5/2022 dàn đề: 0 2 3 4 6 7 có kết quả ăn đề 39
 • Ngày 07/5/2022 dàn đề: 0 1 3 5 8 9 có kết quả ăn đề 01
 • Ngày 06/5/2022 dàn đề: 0 1 4 5 6 9 có kết quả ăn đề 16
 • Ngày 05/5/2022 dàn đề: 0 2 4 5 7 9 có kết quả ăn đề 54
 • Ngày 01/5/2022 dàn đề: 0 3 4 5 6 9 có kết quả ăn đề 91
 • Ngày 28/4/2022 dàn đề: 0 1 4 6 7 9 có kết quả ăn đề 02
 • Ngày 27/4/2022 dàn đề: 0 2 4 6 7 9 có kết quả ăn đề 41
 • Ngày 26/4/2022 dàn đề: 0 1 4 5 6 9 có kết quả ăn đề 47
 • Ngày 24/4/2022 dàn đề: 0 1 2 5 7 8 có kết quả ăn đề 85
 • Ngày 23/4/2022 dàn đề: 1 3 6 7 8 9 có kết quả ăn đề 18 
 • Ngày 22/4/2022 dàn đề: 3 4 5 6 7 9 có kết quả ăn đề 95
 • Ngày 20/4/2022 dàn đề: 0 1 2 3 5 7 có kết quả ăn đề 53
 • Ngày 18/4/2022 dàn đề: 0 1 2 3 5 6 có kết quả ăn đề 36 
 • Ngày 17/4/2022 dàn đề: 0 1 2 4 5 8 có kết quả ăn đề 47
 • Ngày 16/4/2022 dàn đề: 0 1 2 3 5 6 có kết quả ăn đề 54
 • Ngày 13/4/2022 dàn đề: 0 1 5 6 7 8 có kết quả ăn đề 64
 • Ngày 12/4/2022 dàn đề: 0 1 2 3 4 5 có kết quả ăn đề 58
 • Ngày 11/4/2022 dàn đề: 0 1 2 5 6 7 có kết quả ăn đề 17
 • Ngày 08/4/2022 dàn đề: 0 1 2 3 6 8 có kết quả ăn đề 69
 • Ngày 07/4/2022 dàn đề: 1 2 3 4 8 9 có kết quả ăn đề 45 
 • Ngày 06/4/2022 dàn đề: 1 3 4 7 8 9 có kết quả ăn đề 38 
 • Ngày 04/4/2022 dàn đề: 2 3 4 5 6 7 có kết quả ăn đề 41
 • Ngày 03/4/2022 dàn đề: 1 2 4 5 6 7 có kết quả ăn đề 67
 • Ngày 01/4/2022 dàn đề: 0 3 5 7 8 9 có kết quả ăn đề 07
 • Ngày 31/3/2022 dàn đề: 2 3 4 5 7 9 có kết quả ăn đề 39
 • Ngày 30/3/2022 dàn đề: 1 2 3 4 7 8 có kết quả ăn đề 14
 • Ngày 28/3/2022 dàn đề: 0 1 2 4 5 8 có kết quả ăn đề 82
 • Ngày 23/3/2022 dàn đề: 0 1 2 3 7 9 có kết quả ăn đề 74
 • Ngày 22/3/2022 dàn đề: 1 2 3 4 7 9 có kết quả ăn đề 18
 • Ngày 20/3/2022 dàn đề: 0 1 2 4 5 8 có kết quả ăn đề 48
 • Ngày 19/3/2022 dàn đề: 0 1 3 5 8 9 có kết quả ăn đề 18
 • Ngày 18/3/2022 dàn đề: 0 1 3 5 7 9 có kết quả ăn đề 02
 • Ngày 17/3/2022 dàn đề: 0 1 2 4 8 9 có kết quả ăn đề 40
 • Ngày 16/3/2022 dàn đề: 1 2 3 5 7 8 có kết quả ăn đề 13 
 • Ngày 14/3/2022 dàn đề: 0 4 6 7 8 9 có kết quả ăn đề 63 

Cách soi cầu dàn đề 60 số tỷ lệ trúng cao

Soi cầu dàn đề 60 số để chọn ra 60 con số trong 100 con số thực chất sẽ không quá khó như bạn tưởng. Thay vào đó, bạn chỉ cần loại bỏ 40 số mà bạn cho rằng chúng không có xác suất nổ cao. Để làm được điều này cũng như không loại bỏ nhầm những con số đẹp, các bạn cần áp dụng một số phương pháp soi cầu dưới đây: 

Soi cầu dàn đề 60 số theo cấp số nhân

Với cách soi cầu dàn đề 60 số này, mọi người cần phải theo dõi bảng KQXS về hôm nay cụ thể là gì. Như vậy, các bạn chỉ cần thực hiện nhân đôi các con số đó thì sẽ ra những kết quả mới. Từ những con số mới xuất hiện này, các bạn tiếp tục nhân lên tiếp cho đến khi tạo được dàn đề 60 số thì hãy dừng lại.

Cách soi cầu dàn đề 60 số này được đánh giá cao bởi thực tế đã có rất nhiều người chơi dành được chiến thắng theo cách này. Tuy nhiên để có thể chơi theo cách này hiệu quả, anh em cần chú ý đến cách phân chia tiền cược sao cho phù hợp. Nếu như bạn có vốn hơi eo hẹp thì nên chia nhỏ tiền cược ra để tham gia.

Cách soi cầu dàn đề 60 số này có xác suất trúng khá cao nhưng sẽ không ăn quá nhiều tiền. Tuy nhiên, nếu thua thì số tiền mất đi cũng không quá nhiều nên rất phù hợp với những người có ít vốn. 

Soi cầu dàn đề 60 số theo lô rơi

Soi cầu dàn đề 60 số này được nhiều cao thủ áp dụng. Dựa vào những con số thường xuất hiện trong bảng KQXS, bạn có thể tổng hợp lại những con lô rơi này để tạo thành dàn đề 60 số đánh cho ngày hôm nay.

Người chơi có thể tổng hợp lô rơi liên tục trong 7 ngày gần nhất đánh dàn đề 60 số. Khoảng thời gian này phù hợp để mọi người có thể phân tích và dự đoán chuẩn xác những con số có khả năng về cao.

Bên cạnh đó, các bạn nên linh hoạt áp dụng với nhiều cách soi cầu dàn đề 60 số khác mang về cơ hội chiến thắng cao hơn nhé. 

Soi cầu dàn đề 60 số chơi trong ngày

Với cách soi cầu dàn đề 60 số, anh em cần tổng hợp các con số ở những kỳ quay xổ số gần nhất. Từ đó, anh em sẽ tiến hành đảo ngược chúng và tăng giá trị của chúng qua 60 lượt để tạo thành dàn đề 60 số. Nếu như giá trị đạt tới con số 99 thì các bạn hãy quay trở lại mốc 00 rồi lại thực hiện tiếp.

Lời kết

Qua những nội dung được T68bet chia sẻ trên, dễ dàng nhận thấy rằng dàn đề 60 số là cách chơi lô đề giúp các lô thủ có nhiều cơ hội giành chiến thắng cao. Tuy nhiên, để đạt được tỉ lệ trúng lớn thì anh em nên tham khảo và tìm hiểu những phương pháp soi cầu dàn đề 60 số được gợi ý ở trên. Chúc các anh em gặp nhiều may mắn và rinh về túi những giải thưởng hậu hĩnh nhé!